Lidmaatschap KCHW

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u alle rechten conform onze statuten.

De contributie bedraagt per jaar: € 20,00

Gezinslid: € 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig): € 7,50

Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het jaar dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 10,00 en opvolgend jaar € 20,00 en voor het gezinslidmaatschap€ 4,00 + € 7,50 voor een gezinslidmaatschap. 

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen dient u lid te zijn van onze vereniging

Betalingen Lidmaatschap / cursussen: D.m.v overschrijving op onze bankrekening. De betalingen dienen één week voor aanvang van een nieuwe cursusperiode of cursus binnen te zijn.

Indien wij genoodzaakt zijn u een herinnering te sturen, brengen wij boven het normale contributiebedrag of cursusgeld een toeslag in rekening van  2,50.

Betaalgegevens:

Bankrekening:  NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard, Puttershoek.

Opzeggingen

Alleen schriftelijk/email en uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het lopende cursusjaar.  

KCHW

Ons trainingsveld bevindt zich op het 'Recreatieoord Binnenmaas'. Voor onze cursisten is toegang en parkeren tijdens de lessen gratis.