Bestuur KCHW

W Stok

Voorzitter

A. Roseboom

Penningmeester

Mevr. R. van Betuw

Secretaris

Vacature

Vacature

Algemeen lid

Iets voor jou? Neem dan contact met ons op.
voorzitter@kchw.nl

Ledenadministratie

Mevr. W. van Eekelen

Ledenadministratie

Trainers en Clubmatch KCHW

Ada van Eekelen

Trainer KCHW

Wilma van Eekelen

Trainer KCHW

Ineke Verkerk

Trainer KCHW

Renate Bras

Trainer KCHW

Riekie van Betuw

Ringtraining

Ingrid Smids

Trainer KCHW

Clubmatch

Riekie van Betuw

voorzitter clubmatch

info@joyous.nl
clubmatch@kchw.nl

Mevr. A. Roseboom

Clubmatch commissie

clubmatch@kchw.nl

06-13764366

KCHW

Ons trainingsveld bevindt zich op het 'Recreatieoord Binnenmaas'. Voor onze cursisten is toegang en parkeren tijdens de lessen gratis.