Het laatste nieuws

Category: Nieuws

Puppycursus 21 januari 2020 om 19.30 uur

Puppycursus 3 maart om 20.30 uur

Jonge hondencursus 18 februari om 19.30 uur

E.G. cursus 28

...

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u alle rechten conform onze statuten.


De contributie bedraagt per jaar: € 20,00

Gezinslid: € 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig): € 6,00

Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het jaar dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 10,00 en opvolgend jaar € 20,00 en voor het gezinslidmaatschap€ 4,00 + € 7,50 voor een gezinslidmaatschap.   

  

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen dient u lid te zijn van onze vereniging

Betalingen Lidmaatschap / cursussen: D.m.v overschrijving op onze bankrekening. De betalingen dienen één week voor aanvang van een nieuwe cursusperiode of cursus binnen te zijn.

Indien wij genoodzaakt zijn u een herinnering te sturen, brengen wij boven het normale contributiebedrag of cursusgeld een toeslag in rekening van 2,50.

Betaalgegevens:

Bankrekening:  NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard, Hoogvliet                                  

 

Opzeggingen:

Alleen schriftelijk/email en uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het lopende cursusjaar.  

 

 

 

''