Het laatste nieuws

Category: Nieuws

De EG cursus van 30-10 is al vol.

Category: Nieuws

Op woensdag 17 januari 2018 start de flyball cursus na een korte winterstop. 

Heeft u een hond die dol is op een balletje

...

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u alle rechten conform onze statuten.


De contributie bedraagt per jaar: € 20,00

Gezinslid: € 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig): € 6,00

Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het jaar dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 10,00 en opvolgend jaar € 20,00 en voor het gezinslidmaatschap€ 4,00 + € 7,50 voor een gezinslidmaatschap.   

  

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen dient u lid te zijn van onze vereniging

Betalingen Lidmaatschap / cursussen: D.m.v overschrijving op onze bankrekening. De betalingen dienen één week voor aanvang van een nieuwe cursusperiode of cursus binnen te zijn.

Indien wij genoodzaakt zijn u een herinnering te sturen, brengen wij boven het normale contributiebedrag of cursusgeld een toeslag in rekening van 2,50.

Betaalgegevens:

Bankrekening:  NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard, Hoogvliet                                  

 

Opzeggingen:

Alleen schriftelijk/email en uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het lopende cursusjaar.  

 

 

 

''