Inlogformulier

Het laatste nieuws

De Puppycursus van 13 maart en de jongehonden cursus van 20 maart zijn vol.

Woensdag 17 januari 2018 start de flyball cursus na een korte winterstop. 

Heeft u een hond die dol is op een balletje dan is di

...

Ringtraining

Ringtraining leert u en uw hond wat u op een tentoonstelling of clubmatch gebeurd en hoe u uw hond het

...

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u alle rechten conform onze statuten.


De contributie bedraagt per jaar: € 20,00

Gezinslid: € 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig): € 6,00

Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het jaar dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 10,00 en opvolgend jaar € 20,00 en voor het gezinslidmaatschap€ 4,00 + € 7,50 voor een gezinslidmaatschap.   

  

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen dient u lid te zijn van onze vereniging

Betalingen Lidmaatschap / cursussen: D.m.v overschrijving op onze bankrekening. De betalingen dienen één week voor aanvang van een nieuwe cursusperiode of cursus binnen te zijn.

Indien wij genoodzaakt zijn u een herinnering te sturen, brengen wij boven het normale contributiebedrag of cursusgeld een toeslag in rekening van 2,50.

Betaalgegevens:

Bankrekening:  NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard, Hoogvliet                                  

 

Opzeggingen:

Alleen schriftelijk/email en uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het lopende cursusjaar.  

 

 

 

''