Het laatste nieuws

Category: Nieuws

Vanaf 3 september 2019 beginnen de cursussen weer!

Zie voor meer informatie bij cursusinformatie 'start nieuwe cursussen'

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u alle rechten conform onze statuten.


De contributie bedraagt per jaar: € 20,00

Gezinslid: € 7,50

Inschrijfgeld (eenmalig): € 6,00

Wordt het lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het jaar dan bedraagt de contributie voor het lopende jaar € 10,00 en opvolgend jaar € 20,00 en voor het gezinslidmaatschap€ 4,00 + € 7,50 voor een gezinslidmaatschap.   

  

Om deel te kunnen nemen aan deze cursussen dient u lid te zijn van onze vereniging

Betalingen Lidmaatschap / cursussen: D.m.v overschrijving op onze bankrekening. De betalingen dienen één week voor aanvang van een nieuwe cursusperiode of cursus binnen te zijn.

Indien wij genoodzaakt zijn u een herinnering te sturen, brengen wij boven het normale contributiebedrag of cursusgeld een toeslag in rekening van 2,50.

Betaalgegevens:

Bankrekening:  NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard, Hoogvliet                                  

 

Opzeggingen:

Alleen schriftelijk/email en uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het lopende cursusjaar.  

 

 

 

''