Inlogformulier

Het laatste nieuws

Woensdag 17 januari 2018 start de flyball cursus na een korte winterstop. 

Heeft u een hond die dol is op een balletje dan is di

...

Ringtraining

Ringtraining leert u en uw hond wat u op een tentoonstelling of clubmatch gebeurd en hoe u uw hond het

...

inschrijf logo 2

 

INSCHRIJFFORMULIER CLUBMATCH KCHW 2018

             Hieronder kunt u zich online inschrijven voor de clubmatch 2018.

De inschrijving sluit op 18 april 2018

  

KCHW Clubmatch vrijdag 27 April 2018

Per formulier kan 1 hond opgegeven worden

Ik wil meedoen aan de:*

Gegevens hond

Ras:*
Variëteit/kleur:
Beharing:
Geslacht:*
Stamboomnaam:
N.H.S.B.-nummer:
Naam Fokker:
Naam vaderhond:
Naam moederhond:
Geb.datum:*

Gegevens eigenaar:

Naam:
Adres:
E-mailadres:*
Telefoon:
-
Naam betalende rekeninghouder:*
Banknummer:*

S.v.p. de gewenste klasse(n) aangeven door vermelding van het over te maken bedrag

ik schrijf in bij de:*

De beslissende datum met betrekking tot de
leeftijd is de dag waarop de hond wordt geshowd,
dus 27 april 2018.


(*4)  Min. 3, max. 5 honden van het zelfde ras,
        variëteit en fokker ongeacht het geslacht,
        mogelijk verschillende eigenaren. 
(*5)  Reu en teef van  hetzelfde ras, variëteit
        en eigenaar.
(*6)  Reu/Teef met min.3., max. 5 honden
       eerste generatie nakomelingen.  
Het totaal bedrag bij inschrijving overmaken
op NL46 RABO 0369901355 t.n.v. KCHW
o.v.v. Clubmatch 2018, NHSB-nr
en ras
Bij contante betaling op de dag zelf € 5,00
extra kosten!!
Aantal parkeerkaarten bestellen:
Totaal te betalen:
Naam en leeftijd kind:

a)     Inzender verklaart dat, voorzover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.

b)     Inzender verklaart, dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en dat hij geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement

c)     Inzender verplicht zich tot gelijktijdig voldoening van het inschrijfgeld. (incasso)  kosten , voortvloeiend uit het niet nakomen van deze verplichting, neemt de inzender voor zijn rekening.

d)     De exposant verklaart, dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden geboren na 31 augustus 2001 in Nederland of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn.

e)     Honden met geamputeerde staarten kunnen worden toegelaten, mits deze amputatie aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina ‘operaties’ gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres én een originele handtekening van de dierenarts. Bovenstaande bepaling geldt ook voor buitenlandse honden die op Nederlandse evenementen worden ingeschreven.
Bij deelname aan evenementen dienen de eigenaren van aan de staart geamputeerde honden in het bezit te zijn van de vereiste verklaring, zodat deze voorafgaand aan de deelname van de betreffende hond door het ringpersoneel gekeurd kan worden.
Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

Ik ga akkoord met de voorwaarden:*
Datum:*
Opmerking(en):
Voer de code in:

''